Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine  
 
 
I
I
I
 

 

 Maade tagastamine - õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamine, mis sisaldab EW aegsete piiride ja pindala määramist, tagastatava katastriüksuse piiride kooskõlastamise kohalikus omavalitsuses, maa-ala mõõdistamise ja krundi piiride märkimise looduses, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamise.

Maade erastamine - ostueesõigusega erastatava katastriüksuse toimiku koostamine, mis sisaldab kehtiva maakasutuse ja pindala määramist, erastatava katastriüksuse piiride kooskõlastamise kohalikus omavalitsuses, maa-ala mõõdistamise ja krundi piiride märkimise looduses, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamise.

Plaanialusel moodustatud kinnistute mõõdistamine ja piiristamine - katastriüksuse toimiku koostamine, maa-ala mõõdistamine ja krundi piiride märkimine looduses, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamine, registreerimine Maakatastris 

Kinnistute liitmine ja jagamine - detailplaneeringuga määratud, kinnistute liitmisel või jagamisel tekkinud uute katastriüksuste piiristamine, plaanide ja piiriprotokolli koostamine, registreerimine Maakatastris

Kinnistute piirimuudatused - katastriüksuste toimikute koostamine, kinnistute mõõdistamine ja uute piiride märkimine looduses, plaanide ja piiriprotokollide koostamine, registreerimine Maakatastris. 

Piiripunktide taastamine (mõõdistatud kinnistute puhul) 

   

 

Pärnu Maamõõduteenistus OÜ  Kaevu tn 37 Pärnu 80037  Tel: 447 1803  maamt@maamt.ee