Kasutatav tehnika  
 
 
I
I
I
 

 

 
  • Tahhümeeter Trimble S6 3″ Robotic 

  • Trimble GPS R6

  • Tahhümeeter Trimble M3 DR 2"

  • Nivelliir DiNi 21

  • Nivelliir Leica NA720

  • 7 arvutitöökohta töötamiseks programmidega Bentley MicroStation PowerDraft V8i ja DigiCad

   

 

Pärnu Maamõõduteenistus OÜ  Kaevu tn 37 Pärnu 80037  Tel: 447 1803  maamt@maamt.ee