Kindlustus  
 
 
I
I
I
 

 

 

Ettevõttel on sõlmitud tööandja vastutuskindlustus ja arhitekti ja inseneri erialane vastuskindlustus

Samuti on kindlustatud maamõõdutehnika nii välitöödel kui kontoris.

   

 

Pärnu Maamõõduteenistus OÜ  Kaevu tn 37 Pärnu 80037  Tel: 447 1803  maamt@maamt.ee