Kindlustus

Ettevõttel on sõlmitud tööandja vastutuskindlustus ja arhitekti ja inseneri erialane vastuskindlustus

Samuti on kindlustatud maamõõdutehnika nii välitöödel kui kontoris.