Suuremad tellijad  
 
 
I
I
I
 

 

 ·         Pärnu Linnavalitsus

·         AS Savi

·         AS YIT Ehitus

·         AS Merko Ehitus

·         AS Eston Ehitus

·         AS Nordecon

·         OÜ Fooneks

·         AS Elwo

·         OÜ Hensel Grupp

·         OÜ Vändra MP

·         OÜ Allik-Trans

·         OÜ Talvakas

·         AS Pärnu EKE Projekt

·         OÜ Arvi Vainula Projektbüroo

·         OÜ Arcus Projekt

.     AS Pärnu Vesi

 

Arvestatava osa tellijatest moodustab ka eraklientuur. Nende poolt tellitavateks töödeks on kruntide mõõdistamine muudatuste tegemiseks maakatastris, detailplaneeringute ja projektaluste mõõdistamine, rajatud tehnovõrkude kontrollmõõdistamine.

 

   

 

Pärnu Maamõõduteenistus OÜ  Kaevu tn 37 Pärnu 80037  Tel: 447 1803  maamt@maamt.ee