Suuremad tellijad·         Pärnu Linnavalitsus

·         AS Savi

·         AS YIT Ehitus

·         AS Merko Ehitus

·         AS Eston Ehitus

·         AS Nordecon

·         OÜ Fooneks

·         AS Elwo

·         OÜ Hensel Grupp

·         OÜ Vändra MP

·         OÜ Allik-Trans

·         OÜ Talvakas

·         AS Pärnu EKE Projekt

·         OÜ Arvi Vainula Projektbüroo

·         OÜ Arcus Projekt

.     AS Pärnu Vesi

 

Arvestatava osa tellijatest moodustab ka eraklientuur. Nende poolt tellitavateks töödeks on kruntide mõõdistamine muudatuste tegemiseks maakatastris, detailplaneeringute ja projektaluste mõõdistamine, rajatud tehnovõrkude kontrollmõõdistamine.