Geodeetilised tööd ehitusplatsil  
 
 
I
I
I
 

 

 

Hoonete vertikaal- ja horisontaalmärkimine - sisaldab kogu hoone märkimistöid: vaiavälja, rostvärgi, ankrupoltide, vahelagede, telgede märkimistööd, samuti ehituslikud kontrollmõõdistamised

Tehnovõrkude märkimine ja kontrollmõõdistamine - sisaldab ehitavate trasside mahamärkimist ja ehitusjärgset kontrollmõõdistamist.  

Väikeelamute märkimistööd.

 Vee- ja kanalisatsioonitrasside majaühenduste kontrollmõõdistamine.

   

 

Pärnu Maamõõduteenistus OÜ  Kaevu tn 37 Pärnu 80037  Tel: 447 1803  maamt@maamt.ee