Konsultatsioonid maakorraldus- ja geodeetiliste tööde kohta  
 
 
I
I
I
 

 

    

 

Pärnu Maamõõduteenistus OÜ  Kaevu tn 37 Pärnu 80037  Tel: 447 1803  maamt@maamt.ee